Taekwondo

Taekwondo on nykymuodossaan alle 70 vuotta vanha laji, jonka taustalla on kuitenkin vuosisatainen kamppailutaitoperinne niin lajin emämaassa Koreassa kuin naapurivaltioissa Japanissa ja Kiinassakin. Taekwondo kehittyi omaleimaiseksi kamppailu-urheiluksi 1960-luvulla, kun sen kilpailusääntöjä muutettiin selvästi erilaiseksi kuin karatessa. Potkuille annettiin suuri painoarvo verrattuna lyönteihin ja ottelu rakennettiin täyskontaktin sekä turvallisten suojien varaan.

Taekwondo on olympialaji, joka tarjoaa kansainvälisestä kilpaurheilusta kiinnostuneille lähes rajattomat kehitysmahdollisuudet. Taekwondo on samalla myös perinteinen kamppailulaji, itsepuolustuslaji ja kuntoliikuntamuoto.

Laji tarjoaa erittäin monipuolisen ja haastavan harrastuksen, jota kaiken ikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Taekwondon

Osa-alueet

Perustekniikka

Perustekniikka on lajin perusta. Perustekniikat voidaan jakaa erilaisiin seisontoihin, torjuntoihin, lyönteihin ja iskuihin sekä potkuihin.

Liikesarjat

Liikesarja eli poomsae tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondo-oppilaat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta.

Poomsae-harjoittelussa on tärkeää edetä askel kerrallaan, jotta kunkin liikesarjan merkitys avautuu ennen siirtymistä vaikeampaan. Värivöille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Liikesarjat ovat myös Universiadien virallinen kilpailulaji ja tavoitteena on saada liikesarjat Olympialajiksi ottelun rinnalle.

Askelottelu

Askelottelu on muodollinen tapa harjoitella perustekniikoiden soveltamista parin kanssa. Askelottelut voidaan jakaa yhden tai kolmen askeleen otteluihin. Askelottelu kehittää ajoitusta, etäisyyttä ja tekniikan tarkkuutta.

Askelottelussa noudatetaan ennalta määrättyä kaavaa, jolloin se on turvallinen tapa harjoitella perustekniikan soveltamista.

Itsepuolustus

Itsepuolustus- eli hosinsul-harjoittelu kuuluu olennaisesti taekwondoon. Lajin tehokkaat ja suoraviivaiset tekniikat mahdollistavat toimivan puolustautumisen äärimmäisessä hätätilanteessa. Samoja tekniikoita harjoitellaan myös soveltamaan vahingoittamatta vastustajaa pahasti, mikä on tärkeää sekä moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta.

Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta keskeisestä tekijästä. Ensinnäkin, on kyettävä reagoimaan uhkaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On säilytettävä harkintakyky ja taistelutahto, vaikka elimistön stressireaktiot (esim. sykkeen nousu, aistitoimintojen muuttuminen ja ajattelun yksipuolistuminen) tekevät tämän hankalaksi. Toiseksi on säilytettävä tasapaino. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta pakoon tarvittaessa. Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia ja perusteellisesti harjoiteltuja, jotta ne voidaan suorittaa stressitilanteessa. Liikkeiden on oltava tehokkaita ja varmoja, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa

ottelu

Ottelu eli kjorugi on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kjorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Hyödyllisiä ominaisuuksia ottelussa ovat mm. nopeus, kestävyys, voima ja rohkeus. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat pääsuoja, rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja alasuoja. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat kolme kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

Murskaus

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondo-oppilas voi testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikesta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Murskausta ei ole hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

Haluatko aloittaa harrastuksen?

Nuorten ja aikusten ryhmän alaikäraja on n. 13 vuotta. Perhetaekwondoon voi tulla noin 6-12 vuotias yhdessä aikuisen kanssa. Perhetaekwondoon voi tulla myös 10-12 vuotiaat lapset ilman aikuista.

Mukaan voit tulla koko kauden ajan syyskuusta toukokuun loppuun.